Tangofón Band

Před Střelnicí

Žádné představení není v programu.

vstupné

zdarma

TURNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO 

Uvolněné, hravé a pohodové letní swingování!

Martin Hybler na klavír, Ivan Hájek na kontrabas a jako host Jindřich Bada na trombón.

Turnovský rodák Martin Hybler (*1977) absolvoval skladbu na Pražské konzervatoři, současně se věnoval též studiu dirigování. V roce 1999 - 2009 pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze. Během studií absolvoval půlroční stáž na Hochschule für Musik v Hamburku u prof. Wolfganga Andrease Schultze a mezinárodní letní kompoziční kurzy v rakouském Mürzzuschlagu u skladatele Nigela Osborna. V roce 2009 na HAMU v Praze úspěšně obhájil a publikoval teoretickou disertační práci Dechové nástroje moderního symfonického orchestru (nakladatelství Triga).

Píše skladby nejrůznějšího nástrojového seskupení určené jak pro koncertní pódia, tak i hudbu scénickou a filmovou. Pro svou stylovu všestrannost a melodický cit je vyhledávaným aranžérem. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz.

Jeho díla jsou hrána a premiérována na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme festivaly Pražské jaro, Pražské premiéry, MusicOlomoc, Silk Sound Road v Biškeku nebo festival Klagenspuren v Innsbrucku.
 

2022 © KC Turnov, All Rights reserved