Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov

Zámek Sychrov

Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoroční připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém ráji. Letos se chystá již 61. ročník, který opět v původním duchu pořádá Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

Myšlenku pořádat hudební slavnosti se povedlo realizovat Pěveckému sboru Antonín Dvořák, dřívějšímu Zpěváckému spolku, k 110. výročí narození významného českého skladatele. V té době byla na Sychrově zasazena také jeho pamětní deska. V dalších letech se na sychrovském i turnovském jevišti vystřídaly opery, včetně hostů z Národního divadla v Praze a vystoupení České filharmonie. Byly provedeny velké kantáty i komornější díla v podání vynikajících umělců.

Interpretační dílny mladých hudebníků
V roce 2000 oživili pořadatelé festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov myšlenkou pořádat interpretační hudební dílnu mladých. Hlavní ideou bylo uspořádat setkání, která by se jinak pravděpodobně neuskutečnila. Hudebních dílen a workshopů je sice v České republice mnoho, ale jen nepatrná skupina mladých začínajících muzikantů má možnost tyto dílny či kurzy, zpravidla určené konzervatoristům, profesionálům či pokročilejším amatérům, navštěvovat a zažít tak možnost přímého setkání s významnými interprety. Cílem byla organizace dílen pro „nadšené obyčejné zuškové děti“, aby i ony měly možnost zažít výuku, interpretaci a umění „jinak“.

sobota 11. června

17:45 – Pamětní deska Antonína Dvořáka na Sychrově
Slavnostní zahájení festivalu

18.00 – Zámecká galerie Zámku Sychrov
Zahajovací koncert 61. ročníku hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov
Kouzelný Dvořák – Půvabná hudebně dramatická scenérie z prostředí historického salonu pražské bohémy před sto lety s Dvořákovými nejkrásnějšími áriemi a melodiemi v podání předních operních sólistů a houslových virtuózů.

19:30 – Kulturní centrum Golf Semily
Antonín Dvořák – Te Deum

Výjimečné provedení slavnostní duchovní skladby Antonína Dvořáka Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme. Její nové provedení zachová i samotným skladatelem oblíbené spojení profesionálních a amatérským hudebníků.

PLAKÁT DTAS 2016

 

2021 © KC Turnov, All Rights reserved