Hudba pod chrámovou klenbou

Kostel Narození Panny Marie

Žádné představení není v programu.

vstupné

V předprodeji od 1.9.2017 7.30 hodin

v předprodeji 120,-

na místě 150,-

Zakoupené vstupenky se nevracejí, ani nevyměňují. Rezervace vstupenek platí 30 dní. Objednané vstupenky vyzvedávejte na pokladně nejdéle 15 minut před začátkem představení. Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - V případě, že chcete uplatnit předprodejovou cenu vstupenek, je NUTNÉ vyzvednout lístky v předprodeji (recepce KC). Pokud zarezervované lístky zakoupíte až na příslušné pokladně v den konání akce, není možno uplatnit cenu předprodejovou! Rezervace "na místě" slouží pouze k rezervaci vstupenek (míst), nikoli k zajištění předprodejové (nižší) ceny vstupného. 

TURNOVSKÝ HUDEBNÍ VEČER

Tentokrát se zaposloucháme do tónů trubky, varhan a zpěvu, které rozezní Vilém Hofbauer, Petr Čech a Aneta Schwarzová.

Vilém Hofbauer pochází z třešťské hudební rodiny. Hudební vzdělání započal na Základní umělecké škole v Jihlavě, kterou reprezentoval na nejprestižnějších soutěžích se ziskem nejvyšších ocenění jako sólista, komorní i orchestrální hráč. Ve svých 14 letech se stal historicky nejmladším laureátem mezinárodní soutěže Concertino Praga 2014. Jako sólista spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a od loňského roku je zván jako výpomoc do našeho nejprestižnějšího orchestru České filharmonie. V současné době je posluchačem Pražské konzervatoře ve třídě profesora Jiřího Jaroňka.

Petr Čech absolvoval Pražskou konzervatoř v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u vynikajícího norského varhaníka prof. Jona Laukvika. V roce 2011 dokončil doktorandské studium na VŠMU v Bratislavě. Do dramaturgie svých koncertů zařazuje velmi často soudobá díla našich i světových autorů, za něž obdržel cenu ČHF, Fondu Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů a zvláštní prémii aktivu mladých Lucemburská hudební současnost. Mimo jiné nahrál CD s varhanními opusy Aloise Háby nebo s varhanními kompozicemi O. A. Tichého a Petra Ebena. Působí jako varhaník Chrámu Matky Boží před Týnem a pedagogicky na Pražské konzervatoři.

Aneta Schwarzová započala svá studia na konzervatoři v Plzni u doc. Svatavy Luhanové a Simony Procházkové. V tomto roce úspěšně zakončila studium na Pražské konzervatoři u Dany Burešové a nyní je posluchačkou Ostravské univerzity ve třídě Evy Dřízgové. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů (Dagmar Pecková, Timothy Cheek). Ve své interpretaci se zaměřuje na díla autorů romantismu, zvláště pak na písňovou tvorbu Roberta Schumanna či Antonína Dvořáka. Je autorkou básnických sbírek, jejichž část byla provedena ve spolupráci se skladatelským oddělením Pražské konzervatoře. Pedagogicky působí v oboru hudebně-dramatickém a ve hře na klavír. 

 

 

 

2022 © KC Turnov, All Rights reserved