Zuzana Říhová(O literatuře)

Zuzana Říhová

 HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V RÁMCI COVID-19
(Otevřete kliknutím)


Bohemistka a spisovatelka Zuzana Říhová říká: „K jazyku mám velký respekt a své texty neustále obrábím a zpřesňuju. V hlavě mám dokonalý obraz toho, co se v příběhu odehrává, pak ale přichází moje nedokonalost. Snažím se ji eliminovat tím, že nad textem strávím hodně času. Chci, aby metafora byla přesná.“

Zuzana Říhová se literatuře věnuje celý svůj profesní život. Vystudovala bohemistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2007 působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, tři roky také vedla katedru bohemistiky v Oxfordu. Dlouhodobě se věnuje české avantgardě, publikovala monografii Vprostřed davu. Česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem (Academia, 2016) a antologii avantgardní prózy Neplač, vstaň a střílej (Akropolis, 2016). Kromě české avantgardy se ale věnuje i autorskému psaní. Už na základní škole čas od času uspěla v literární soutěži, v roce 2016 pak vydala debutovou básnickou sbírku Pustím si tě do domu. O své poezii mluví jako o narativní, přechod k próze tak byl logickým vyústěním: v roce 2018 jí vyšla novela Evička, inspirovaná deníkem, který její muž našel na jednom holešovickém parapetu. Novela se dočkala velmi kladného kritického ohlasu – na serveru iliteratura.cz získala 80 % a byla zařazena mezi Knihy roku 2018.

V roce 2021 jí vyšla nová kniha Cestou špendlíků nebo jehel, v níž vypráví o rodině, která své trable zkouší vyřešit přesídlením na venkov. V kombinaci badatelské a tvůrčí literární práce vidí svou cestu i nadále. „Jsem spokojená, že žiju život v literatuře. Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát,“ konstatuje.
 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.