Volby – okrajová věc?

Volby – okrajová věc?

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
- Na tuto akci je nutné zakrytí dýchacích cest např. rouškou.
- Po příchodu si vydezinfikujte ruce, dbejte na pečlivou hygienu.
- Buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům a dbejte pokynů pořadatelů.
- V případě, že se necítíte dobře či máte příznaky nachlazení, zvažte svou účast na akci. Děkujeme!  


PŘÍMÝ PŘENOS - spustíte kliknutím ZDE.


Občané nebo obyvatelé?

„Občané“ – myšleno lidé občansky uvědomělí, aktivní, vědomí si nejen svých občanských a politických práv, ale také povinností. Ostatní – ti zůstávají „obyvatelstvem“. – Petr Pithart

Prý není vhodné slučovat kulturu s politikou – ale vždyť přece výše účasti v jakýchkoli svobodných volbách je jedním z ukazatelů kulturní úrovně i občanského uvědomění lidí. Členové spolku RADOSTI se rozhodli uspořádat veřejnou besedu, jejímž cílem je podnítit zájem o informovanou účast ve volbách do krajského zastupitelstva u voličů z Turnova i z dalších obcí. Pozvání k této besedě přijal nezávislý senátor Pavel Fischer.

Malá nezisková organizace – spolek RADOSTI, působící v Kacanovech a v okolních obcích a pořádající hudební i zábavní festivaly, má ve stanovách také podporování aktivního přístupu občanů k veřejnému životu. Do roku 2016 uskutečnil deset ročníků úspěšných happeningů Den pro svobodný Tibet. Z výtěžků pak financoval vzdělání tibetského chlapce. V následujících letech pořádal Festivaly svobody. Pozornost i úspěch si RADOSTI získaly i průvodem Od nesvobody ke svobodě. Angažovaný přístup projevily v roce 2018 uspořádáním předvolební debaty zástupců volebních stran Turnovská volbiéra, jejímž výsledkem bylo zvýšení volební účasti turnovských voličů.

Pod názvem Volby – okrajová věc? se ve středu 16. září od 18 hodin ve velkém sále turnovské Střelnice uskuteční veřejná beseda s Pavlem Fischerem, kterou bude moderovat Petr Vizina. Chceme přesvědčit účastníky, že jen vyšší měrou podílení se a ovlivňování vývoje může být obnovena důvěra v řízení naší společnosti. A k tomu jsou právě příležitostí každé volby. Současní krajští zastupitelé v Libereckém kraji byli zvoleni jen o něco více než pouhou třetinou oprávněných voličů, přestože v posledních krajských volbách v roce 2016 byla volební účast v Libereckém kraji z celostátního hlediska mírně nadprůměrná – činila 35,91 %. V samotném Turnově dosáhla volební účast 40,65 %, avšak průměr volební účasti v obcích turnovského správního území byl podstatně vyšší (45,95 %).

V besedě se nehodláme zabývat konkrétními volebními stranami, ale chtěli bychom se s panem senátorem poradit, podle čeho se má volič rozhodnout, jaké straně dá svůj hlas. Po sečtení volebních výsledků se ukáže, zda bylo dosaženo očekávaných účinků besedy – tedy zvýšení volební účasti. Beseda i její výsledky mohou ovlivnit složení krajského zastupitelstva a tím i kvalitu života v našem jedinečném regionu.

- Za spolek RADOSTI Slavomír Říman

 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.