Turnovská volbiéra

Turnovská volbiéra

Účast ve volbách je ukazatelem občanské angažovanosti. Účast v komunálních volbách navíc ukazuje zájem obyvatel o kvalitu života v jejich obci. Ti, kdo se voleb do zastupitelstva nezúčastňují, zříkají se jednoho ze základních občanských práv a ztrácejí i morální právo mluvit do záležitostí samosprávy.

V předchozích komunálních volbách činila volební účast turnovských voličů pouhých 41,8 %, což bylo značně pod celostátní účastí a mírně i pod průměrem volební účasti v Libereckém kraji. Přitom většina obcí ze správního obvodu ORP Turnov dosáhla podstatně vyšší volební účasti. I některá města se srovnatelným počtem voličů dosáhla v předchozích komunálních volbách podstatně lepší volební účasti.

S cílem zvýšit volební účast turnovských voličů v nadcházejících komunálních volbách spolek RADOSTI připravil předvolební veřejnou prezentaci všech turnovských registrovaných volebních stran. Spolek RADOSTI má sídlo i převážnou většinu členů mimo Turnov a splňuje tak předpoklad nezaujatého a objektivního vedení předvolební prezentace.

Přijďte v úterý 18. září v 17 hodin do velkého sálu Střelnice!

- Ing. S. Říman
RADOSTI

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.