Tomáš Halík(O literatuře)

Tomáš Halík

Hostem posledního večera O literatuře v této sezóně bude prof. Tomáš Halík. Setkání se uskuteční v netradičním prostředí Městského divadla Turnov, jeho moderátorem bude jako vždy Petr Vizina. Setkání s prof. Halíkem se koná v předvečer svatojanské pouti v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v Železném Brodě, kde prof. Halík tradičně celebruje poutní mši svatou. Organizátorem pouti je MS ČKA Český ráj.

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je profesorem Filozofické fakulty UK, kde přednáší filozofii a sociologii náboženství, od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora, od října 2004 farářem nově zřízené pražské akademické farnosti. Věnuje se rovněž mezináboženskému dialogu.

Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po roce 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech kontinentech, byl mj. hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu.

Jeho knihy vycházejí rovněž v angličtině, němčině, polštině, italštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, slovinštině, chorvatštině, ukrajinštině, maďarštině, nizozemštině, turečtině a čínštině.

Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími (1990), Benedikt XVI. čestným papežským prelátem (2008). Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel řadu literárních i jiných cen doma i v zahraničí včetně Ceny kardinála Königa (2003) a Ceny Romano Guardiniho „za vynikající zásluhy o interpretaci naší doby“ (2010), Ceny za nejlepší teologickou knihu Evropy (2011), čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog (2011) a Rytířského kříže řádu za zásluhy, udělené prezidentem Polské republiky (2012). V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou, v roce 2016 pak čestným doktorátem Oxfordské univerzity.
 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.