Petr Hruška(O literatuře)

Petr Hruška

„Poezie není zdobení života“

Petr Hruška říká, že poezie musí „rozrušovat, udivovat, překvapovat, znejisťovat, bořit stávající estetické spokojenosti a vytvářet nové.“ O jeho knihách napsal Ivan Wernisch: „Daří se vám verše bez zbytečností, tedy bez lyrického čvaňhání.“

Časopisecky tento ostravský rodák, básník, scénárista, literární historik a vědec publikoval mj. v Hostu, Tvaru, Revolver Revue, Literárních novinách, Souvislostech, Welesu aj. Je autorem literárních sloupků na rozličná kulturní témata, pravidelně uveřejňovaných v časopisu Respekt (2010-2013) a na internetovém Bubínku Revolver Revue. Psával i recenze a kritiky, publikoval odborné literárněhistorické práce, úvahy atd. Podílel se na zpracování čtyřsvazkových Dějin české literatury 1945–1989. Jeho básně byly přeloženy mj. do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, slovinštiny, holandštiny či polštiny. V roce 1998 byl oceněn Drážďanskou cenou lyriky a v roce 2009 obdržel Cenu Jana Skácela. Za sbírku Darmata získal v roce 2013 Státní cenu za literaturu. Později se sám stal členem poroty této ceny, letos v létě však na protest proti vládě podporované komunisty na členství rezignoval.

Jeho zatím poslední sbírka Nevlastní je v mnohém mimořádná. Snad u žádného jiného autora české poezie se nesetkáme s něčím podobným: jedna postava procházela po více než dvacet let důsledně všemi Hruškovými knihami, zjevovala se na chvíli a zase mizela se svojí znepokojivou energií a osudem. Adam. V žádné hlavní roli, jen trochu přestárlé dítě, trochu odjakživa dospělý, postával neohrabaně na okrajích básníkova světa jako podivná výčitka, lítost i výzva. Hořce a ironicky označován jako „samozřejmě nevlastní“. Kdo to sakra je a proč se tak umanutě vrací, provázen vždy groteskním nezdarem i vzdorem?

Do konce roku vyjde Petru Hruškovi v nakladatelství Host nová sbírka básní s názvem Nikde není řečeno a příští rok tamtéž pak monografie o Ivanu Wernischovi. Během večera zazní texty nové, básně i kratičké prozaické záznamy, takzvané „jednyvěty“.

K dostání budou samozřejmě též dosavadní básníkovy knihy.

Autor fotografie: JIří Zerzoň
 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.