O literatuře: Jan Burian

O literatuře: Jan Burian

Český písničkář, básník a prozaik. Jako písničkář od roku 1970 vystoupil na více než čtyřech tisících koncertů, většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. Jako spisovatel vydal od roku 1990 více než deset knih – od sbírek poezie, vlastních pamětí, souboru fejetonů a televizních rozhovorů až po knihy inspirované cestováním a poznáváním cizích kultur, o kterých tvrdošíjně odmítá mluvit jako o cestopisech. Napsal už i libreto k opeře a v roce 2012 vyšla jeho obsáhlá monografie o otci – Nežádoucí návraty E. F. Buriana.

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.