Kateřina Šmídová: Na Dunaji po stopách Vikingů a Římanů(Cestovatelský klub 2021/2022)

Kateřina Šmídová: Na Dunaji po stopách Vikingů a Římanů

Vyprávění o jedné velmi netradiční lodní výpravě z Komárna do Suliny na pobřeží Černého moře včetně vyveslování 80 km proti proudu do vesnice Mahmudie.

"Loď, na které jsme pluli, se jmenovala Huck. Jedná se o otevřenou šestiveslici jen s malým podpalubím, bez motoru. Kromě vesel je Huck vybaven ještě šest metrů vysokým stěžněm, malou kosatkou a hlavní plachtou bez ráhna. Vzhledem k délce trasy a její časové náročnosti byla celá plavba rozplánována na tři roky. Přímo na vodě jsme strávili 50 dní a upluli 1898 km. Spali a vařili jsme si na lodi. Propluli jsme 6 státy, 2 hlavními městy, soutěskou Železná vrata i deltou Dunaje."


CESTOVATELSKÝ KLUB

Cena abonentní vstupenky je 1040 Kč. 

Více informací naleznete v našem ABONENTNÍM KATALOGU: 

 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.