Jindřich Krása: S Čapkem krajinou Amundsena

Jindřich Krása: S Čapkem krajinou Amundsena

Průzkumná expedice proběhla v termínu od 11. do 20. 3. 2016. Jedním z hlavních záměrů výpravy bylo přejití náhorní plošiny Hardangervidda ve středním Norsku. Podařilo se nám zdolat celou plošinu Hardangervidda od jihu až na sever. Prošli jsme místy, kterými putoval před 120 lety Roald Amundsen. Naši pouť jsme zakončili v odlehlém Finse, jímž před 80 lety Karel Čapek projížděl, a zde jsme také zanechali jeho knihu Cesta na sever.

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.