Jaroslav Petr(O literatuře)

Jaroslav Petr

Biolog, bioetik a popularizátor vědy Jaroslav Petr je od roku 1983 vedoucím výzkumným pracovníkem v pražském Výzkumném ústavu živočišné výroby. V roce 2004 byl jmenován profesorem v oboru fyziologie, anatomie a reprodukce hospodářských zvířat. Kromě populárně naučných knih v minulosti publikoval i řadu vědeckofantastických povídek.

Externě přednáší biotechnologii na pražské Karlově univerzitě, Masarykově univerzitě v Brně, České zemědělské univerzitě v Praze a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Od 90. let 20. století se věnuje popularizaci vědy. Je členem redakční rady časopisu Vesmír, kam také přispívá; dále psal pro Lidové noviny, časopisy Věda a technika mládeži, Respekt, 21. století či Psychologie dnes. Spolupracuje s Českým rozhlasem.

Za přínos v oblasti popularizace vědy obdržel v roce 2018 Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Za svou literární tvorbu získal v roce 1992 Cenu Karla Čapka (povídka „Tajemství Cesty“) a v roce 2021 Magnesii Literu za naučnou literaturu. V této oceněné knize (Desatero smyslů: Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět) Jaroslav Petr shromáždil neuvěřitelné množství různých anomálií a kuriozit, nad kterými zůstává rozum stát.

Zároveň ale také upozorňuje na úskalí, která zvířatům, jejichž smysly se utvářely po tisíciletí, způsobují násilné zásahy člověka do přírody. Čtivá kniha potvrzuje pověst autora jako výborného vypravěče s vynikajícími znalostmi o přírodě kolem nás. Kniha zaujme, bude čtenáře bavit a jedinou nevýhodou může být, že ji nebudete mít neustále k dispozici, protože jakmile ji na chvíli odložíte, vezme si ji jiný člen rodiny.
 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.