Jan Němec(O literatuře)

Jan Němec

Prvním hostem moderátora Petra Viziny v již páté sezóně literárních setkávání v pořadu O literatuře bude spisovatel, novinář a scénárista Jan Němec. Jako novinář spolupracoval s časopisem Respekt, Českou televizí, Českým rozhlasem nebo Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. V současnosti je editorem literárního měsíčníku Host a externě přispívá do Deníku N.

Debutoval sbírkou básní První život (2007), následně vydal knihu povídek Hra pro čtyři ruce (2009), za niž byl v roce 2010 nominován na Cenu Jiřího Ortena. Podtitul „Málem milostné povídky“ ukazuje na téma většiny z nich - problematické milostné vztahy, tím či oním způsobem nenaplněné. Za svůj první román Dějiny světla (2013), beletrizovaný životopis českého fotografa Františka Drtikola, který se celosvětově proslavil zejména svými akty, obdržel Němec cenu Česká kniha 2014 a Cenu Evropské unie za literaturu 2014. Autor zde v nezvyklé du-formě vypráví fotografův život od dětství až po stáří. Název románu odkazuje k tomu, že světlo bylo ústředním symbolem Drtikolova života, provázelo ho nejdříve jako fotografa a posléze jako duchovního učitele. Dějiny světla byly přeloženy do dvanácti jazyků včetně angličtiny, španělštiny a němčiny a společnost Negativ připravuje jeho filmovou adaptaci.

V těchto dnech vychází v nakladatelství Host Němcův nový román s názvem Možnosti milostného románu. Petr Vizina k dílu poznamenává: „Název Možnosti milostného románu naznačuje, jako by autor sám uvažoval, co dnes vlastně román a literatura ještě znamenají, co zmohou. A co zmůžeme my ve svých vztazích, poslední výspě opravdovosti, kterou nelze ošálit pěknou profilovou fotkou na sociálních sítích.“
 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.