Leoš Čepický & Bohuslav Lédl

Leoš Čepický & Bohuslav Lédl

V rámci Dvořákova Turnova a Sychrova i letos probíhají pod vedením ZUŠ Turnov Interpretační hudební dílny. Jejich součástí jsou i slavnostní koncerty.

Prvním koncertem bude souznění houslí a klavíru v podání Leoše Čepického a Bohuslava Lédla. Koncert frekventantů interpretační hudební dílny se uskuteční v sobotu 18. června. Tradiční závěrečný koncert absolventů turnovské ZUŠ je potom naplánován na úterý 28. června. 

čtvrtek 16. června od 19.30 hodin, Městské divadlo Turnov
Leoš Čepický & Bohuslav Lédl

sobota 18. června od 18.30 hodin, Městské divadlo Turnov
Koncert frekventantů interpretační hudební dílny

úterý 28. června od 18 hodin, Městské divadlo Turnov
Koncert absolventů ZUŠ Turnov

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.