Klavírní recitál Pavla Zemena

Klavírní recitál Pavla Zemena

Klavírista mladé generace Pavel Zemen začal hrát na klavír v pěti letech pod vedením své matky BcA. Taťány Zemenové a poté Mgr. Ireny Hlasové v ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou. Absolvoval Konzervatoř v Českých Budějovicích, a to ve dvou oborech - klavír ve třídě MgA. Marie Šimkové Kotrčové a klarinet u Mgr. Zdeňka Zavičáka. Během studia na konzervatoři se rovněž zúčastnil několika mistrovských kurzů (prof. Alena Vlasáková, prof. Vera Nosina, Jonathan Aner, Clara Moniuszko aj.). Zaznamenal rovněž úspěchy na interpretačních soutěžích, např. 1. cena a titul absolutního vítěze mezinárodní soutěže Pro Bohemia, 1. cena soutěže Nadace Bohuslava Martinů, cena Mezinárodního hudebního festivalu Pražské 2013. O rok později byl přijat na Janáčkovu akademii múzických uměni v Brně, kde studuje opět dva obory - klavír u prof. Aleny Vlasákové a klarinet ve třídě prof. Víta Spilky a prof. Milana Poláka. 

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.