Československé komorní duo

Československé komorní duo

Pavel Burdych je rodákem z Náchoda, navštěvoval Základní uměleckou školu v Červeném Kostelci. V rozvíjení svého houslového talentu pokračoval v letech 1994–2000 na Konzervatoři Pardubice u Anny Reinišové. V roce 2005 absolvoval na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde od roku 2000 studoval hru na housle pod vedením prof. Bohumila Smejkala. Svoji profesní dráhu započal jako člen Komorní filharmonie Pardubice (1999–2010).


Zuzana Berešová se narodila v Pavlovcech nad Uhom. Studovala hru na klavír na konzervatoři v Košicích, na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u Stanislava Zamborského a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Jiřího Skovajsy a Jaroslava Smýkala.
Československé komorní duo založili na brněnské Janáčkově akademii múzických umění v roce 2004. Oba umělci jsou pravidelnými hosty hudebních festivalů v Německu, Rakousku, Česku a Slovensku. Často koncertují ve světových metropolích, díky svému česko-slovenskému zaměření jsou oslovováni sdruženími Čechů a Slováků po celém světě. Každoročně připravují aktuální projekty k jubileím významných skladatelů (v roce 2008 k „století" Eugena Suchoně, 2011 130 let Mikuláše Schneidra-Trnavského, 170 let od narození Antonína Dvořáka, v roce 2014 se připojili k projektu Rok české hudby atd.). Československé komorní duo je publikem i kritiky oceňováno za vysokou profesionalitu, perfektní souhru a muzikalitu.


V letošním roce připravili speciální programy ke 100. výročí Československa (Mistři české a slovenské hudby) a Čeští hudební velikáni k 25. výročí samostatné České republiky.

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.