Ve stodole u slepic

Turnovský soubor Nakafráno ve své nejnovější hře žánru "teátrnovela" Ve stodole u slepic.

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.