My fair Lady (ze Zelňáku)(Divadelní abonentní řada 2020/2021)

My fair Lady (ze Zelňáku)

Pořad byl vzhledem k pandemické situaci zrušen.
Divadelním abonentům bude vrácena poměrná částka z abonmá.


"Neštengrujte mě tak fofrem, esče ste negómal, proč sem došla!“

Slavný americký muzikál vznikl na motivy známé divadelní hry G. B. Shawa Pygmalion a vypráví známý příběh květinářky Lízy Doolittlové, která projde proměnou v sebevědomou mladou dámu…

To, že Líza i její otec, popelář Alfréd Doolittle, mluví v originále anglickým dialektem cockney, inspirovalo autora úpravy a režiséra Stanislava Mošu k převedení hry do brněnského prostředí a k použití místního nářečí, brněnského hantecu. Tak se zrodila My Fair Lady s přívlastkem ze Zelňáku, protože postava Lízy se přesunula z původní londýnské tržnice Covent Garden na brněnský Zelný trh. Nejde totiž jen o jazykovou inovaci, ale i o posun do místních reálií. A tak postavy v úvodu nevychází z Královské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho Aidu, ale lidovou operetku Na tý louce zelený…

S posunem muzikálu do nám blízké jazykové roviny a také směrem do současnosti souvisí také změna jmen. V brněnské verzi nenajdeme Lízu Doolittlovou, ale Ďulínkovou, nikoli profesora Higginse, ale Jindřicha Hradského, místo plukovníka Pickeringa plukovníka Špičku a Freddy Eynsford-Hill prošel proměnou na Bedřicha Škodu-Vrchovského. Díky vtipné úpravě a vynikajícím hlavním představitelům (v čele s několika nositelkami cen Thálie) slibuje inscenace, kterou doprovází osmičlenný živý orchestr za řízení Karla Cóna, mimořádný divácký zážitek.


MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

autoři: Alan J. Lerner a Frederick Loewe
režie: Stanislav Moša
překlad: Ota Ornest Stanislav Moša
dramaturg: Tomáš Steiner
scéna: Milivoj Husák j.h.
kostýmy: Andrea Kučerová
dirigent: Karel Cón
choreografie: Vladimír Kloubek j.h.
odborná spolupráce: Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
hudební aranžmá: Karel Cón

hrají: Martin Havelka / Petr Štěpán, Markéta Sedláčková / Radka Coufalová, Zdeněk Bureš, Zdeněk Junák / Ladislav Kolář, Eva Jelínková / Miroslava Kolářová, Zdena Herfortová a další

délka představení: 3 hodiny a 15 minut s přestávkou


DIVADELNÍ ABONENTNÍ ŘADA

Abonentní vstupenka na všech devět představení stojí zvýhodněných 2160 Kč, v platnosti zůstává 50% studentská sleva (1080 Kč) a sleva10% na nákup abonentek i vstupenek na jednotlivá představení pro diváky starší 65 let.

• Prodej abonentních vstupenek bude zahájen ve středu 1. července 2020.

• V červenci jsou držena v rezervaci místa stávajících abonentů, ostatní místa jsou volně k dispozici.

• Nepotvrzené rezervace stávajících abonentů budou uvolněny a nabídnuty dalším zájemcům v pondělí 3. srpna 2020.

• Platbu za vstupenky stávajících abonentů je třeba provést nejpozději do 31. července, za nové abonentní vstupenky pak do 31. srpna 2020.

Více informací najdete v ABONENTNÍM KATALOGU.

MĚSTSKÉ DIVADLO TURNOV

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.