Maryša

Maryša

ABONENTNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Více o abonentních řadách v ABONENTNÍM KATALOGU.


Klasika z nejklasičtějších: My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše  -  děvčico nešťastná, tys ho otrávila?

Bezruči se pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili nejklasičtějšího díla českého dramatu autorů Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni my?

„Takto vyprávěný příběh pokládám za nespornou přednost inscenace, která přes jeho elementární dramatickou kvalitu objevila velkou lidskou – i současnou – kvalitu textu. Upřímně řečeno: je povzbuzující vidět představení, jež se s vědomím přítomnosti vrací k dnes zapomínaným hodnotám. Ostravské představení Maryši tak vstupuje do divadelního kontextu, který tvoří otázka, co dnes s klasikou,“ říká o představení kritik prof. Jan Císař.

hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková, Dušan Urban, Vojtěch Říha Marcela Čapková, Kateřina Krejčí, Marie Viková j.h., Markéta Matulová, Magdaléna Tkačíková

režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
dramaturgie: Kateřina Menclerová
výprava: Lucie Labajová
hudba: Ivan Acher
pohybová spolupráce: Jitka Adamíková

délka představení: 2 hodiny 20 minut s přestávkou

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.