Děti Turnovu, Turnov dětem(Turnov 750 let)

Děti Turnovu, Turnov dětem

V turnovském divadle se v dopoledních hodinách s hudební pohádkou představí žáci ZUŠ Turnov. Muzikál odehrají především pro děti z mateřských škol.

Na Střelnici se v odpoledních a podvečerních hodinách uskuteční hudební vystoupení. Před koncerty proběhne křest knihy Děti Turnovu a leporela Turnov město drahých kamenů.  

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.