150 let divadelních ochotníků v Turnově(Pohovka)

150 let divadelních ochotníků v Turnově

Kulturní centrum Turnov, s.r.o. a D klub vás srdečně zvou na poněkud netradiční prosincovou Pohovku, která se ponese v duchu oslav 150 let divadelních ochotníků v Turnově. Uvedena bude také nejúspěšnější činoherní inscenace turnovských ochotníků Tři sestry. 

V první části večera se představí nejúspěšnější činoherní inscenace turnovských ochotníků všech dob Tři sestry. Inscenace získala hlavní cenu na národní přehlídce Femad Poděbrady a poté se ji otevřely dveře do zahraničí. Waršava, Abtenau u Salzburgu, Basilej-Lorrach. Výjimečného úspěchu osmi děkovaček dosáhla i v Hronově. Dnes má již přes 80 repríz. Nejedná se ovšem o drama tří sester, ale komediální výsměch lidské bezmoci v podání čtyř mužů: Ivan Kunetka, Jan Pekař, Petr Dvořák a Petr Haken.

Ve druhé části pořadu na pohovku usednou turnovští amatérští i profesionální divadelníci. Nebudou chybět zástupci starých ochotnických rodin (Chundelovi, Fialovi-Kunetkovi, Hakenovi), ochotníci mladší generace (Petr Christov, teatrolog a překladatel nebo herec, kulturní manažer a novinář Mario Kubaš) a skrze videorozhovor i nejstarší herec na světě pan Míla Holas, který letos oslavil 100 let. O hudební složku se postará Martin Hybler s turnovskými herečkami Karolínou Janatkovou a Theresií Annou Hakenovou.


O historii 

Pravidelná činnost turnovských ochotníků se započala v době, kdy byl zrušen zákaz spolčovací, v roce 1869 byl ustanoven žádný spolek divadelních ochotníků. Jeho činnost nebyla nikdy přerušena, jak tomu bylo u většiny podobných spolků v Čechách. V roce1874 dostal spolek stálou scénu v podobě Městského divadla a měl tedy mnohem lepší podmínky než jiné spolky, které hrály po hospodách.

Na turnovské scéně se objevují místní herci, ale i hostující zvučná jména z divadel pražských. V roce 1906 přijal spolek jméno A. Marek. Za první republiky došlo k největšímu rozkvětu činnosti, bylo uvedeno až 10 premiér do roka. Za války se kupodivu hrálo hodně, nesmělo se tancovat, ale divadlo zakázáno nebylo.

Po komunistickém puči se musela dramaturgie poněkud změnit. Hrála se třeba hra Boženka přijede. Ovšem Boženka nebyla krásná dívka, ale soustruh. V šedesátých letech měla největší úspěch hra Příliš štědrý večer, hrála se 23x, rekord překonala až studentská inscenace Bylo nás pět na přelomu milénia.

Po sametové revoluci bylo založeno studio, začalo se hrát pravidelně studentské a dětské divadlo, počet premiér se skoro přiblížil prvorepublikovému stavu.

Dnes aktivně tvoří tři soubory, každý s trochu jinou poetikou, amatérské divadlo v Turnově vzkvétá.

Kulturní centrum Turnov, s.r.o.