Život v pravdě Jana Patočky – další dárek KCT

V červnu 2017 se v turnovském Městském divadle uskutečnil slavnostní vzpomínkový večer věnovaný 110. výročí narození a 40. výročí úmrtí filosofa (a turnovského rodáka) Jana Patočky. Program zahájil Orchestr BERG světovou premiérou skladby In memoriam Jan Patočka, op. 40 od skladatele Martina Hyblera, následovala panelová diskuze filosofů a chartistů Martina Palouše a Daniela Kroupy a historika Petra Blažka, kterou moderoval evangelický farář Ondřej Halama. Na závěr výjimečného večera opět v podání Orchestru BERG zazněla symfonie Hlasy od lotyšského autora Pēterise Vaskse.

Celý slavnostní večer jsme se rozhodli zveřejnit na našem YouTube kanálu a dopřát vám tak další příjemný kulturní zážitek. Protože záznam z tohoto večera zatím nikdy publikován nebyl, máte nyní skutečně jedinečnou možnost vidět jej z pohodlí svého domova. Symfonii Hlasy od Pēterise Vaskse navíc v pouze limitovaném čase, autorská práva na její uvedení jsou totiž časově omezená.
 

PŘEHRÁT SLAVNOSTNÍ VEČER
 

V témže měsíci vyšel v časopise HOT článek, v němž se k Patočkovým myšlenkám vrátila sólistka večera, houslistka Jana Kubánková:

Jako interpretka večera bych se s vámi ráda alespoň skromně podělila o některé Patočkovy myšlenky, které nabyly mezinárodního významu a jsou aktuální i dnes, kdy Evropa ztrácí svou kulturní, společenskou i politickou stabilitu a stojí před úkolem nalézt východiska ze své situace i znovu definovat hodnoty, na nichž bude zakládat své další fungování. Možnost politické volby je totiž jeden z mála způsobů, jak podle Patočky realizovat lidskou svobodu. Patočka věděl, že naše „lidská“ situace je problematická, a to proto, že vlastně jsme i nejsme svobodní. Nejsme svobodní v tom, co nás obklopuje; nevybíráme si věci, které se bez našeho přičinění objeví, neovlivníme okolnosti, které kolem nás nastanou. Naše svoboda je naopak ve způsobu, jakým s tím, co nás obklopuje, nakládáme. Máme nějaké možnosti jak jednat a donutit věci reagovat. Jsme to my, kdo musí převzít odpovědnost za aktivní tvorbu vlastní budoucnosti. Když to neděláme, stáváme se nesvobodně vláčenými jedinci a dostáváme se do momentu, kdy už to nejsme my, kdo tvoří dějiny, ale jsou to dějiny, které válcují nás. Dalším způsobem, jak podle Patočky realizovat lidskou svobodu, je umělecká tvorba. Tvorba nového umění je manifestem lidské svobody, protože v tvůrčím rámci nejsme ničím omezeni. Můžeme opustit vězení konvenčních schémat a vydat se daleko za hranice svých vlastních racionálních, emocionálních i existenciálních možností. Patočka ve svém díle dokonce napsal: „Lidská potřeba tvořit umělecká díla je posledním důkazem jeho svobody.“ Na památku života a myšlenek Jana Patočky proto vznikla i skladba In memoriam Jan Patočka, op. 40, skladatele Martina Hyblera, jejíž premiéru budete mít možnost na koncertě vyslechnout. Skladba zachycuje náročný proces obhajoby pravdy, který člověk-filozof každodenně podstupuje. Tento proces je volně zakotven v názvech jednotlivých částí skladby nesoucích názvy Teze, Antiteze, Diskuze a Akceptace. Sólový part ve skladbě představuje postavu filozofa a jeho myšlenky, orchestr naopak jakýsi dav či konvenci. Budou odděleni i prostorově. Sólista se zhostí partu na pódiu, orchestr bude skutečně hrát „v davu“ mezi diváky v hledišti. Skladba vám nabídne mírumilovné pasáže, ale taky kolem vás vytvoří atmosféru výslechu Patočky, marné snahy o vysvětlování i zoufalství z neporozumění. V poslední pasáži skladby filozof symbolicky odchází – umírá, zatímco část davu začne přejímat, akceptovat jeho myšlenky…


PROGRAM:

Martin Hybler: In memoriam Jan Patočka, op. 40
Filosofická sekvence pro sólové housle, violu a dav smyčců.
Hraje Orchestr BERG, diriguje Martin Hybler, sólo Jana Kubánková.

Panelová diskuse o osobnosti Jana Patočky za účasti Daniela Kroupy a Martina Palouše, filosofů a signatářů Charty 77 a Petra Blažka, historika Ústavu pro studium totalitních režimů. Moderuje Ondřej Halama.

Pēteris Vasks: Hlasy
Symfonie o třech částech: Hlasy ticha, Hlasy života a Hlas svědomí, v níž se zrcadlí téma boje pobaltských států za znovuzískání svobody.
Hraje Orchestr BERG, diriguje Chuhei Iwasaki.

 

File admin/_projectSetting/E2u_base_setting.xml not valid!
/var/www/clients/client1/web88/web/admin/_core/classes/Xml/Xml.php [57]