Zdravá společnost se pozná podle toho, jak se chová k lidem na okraji

Věra Pokorná se věnuje pedagogické psychologii, především poruchám učení a je jedinou pedagožkou, která v České republice vyučuje Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování. S autorem tohoto způsobu rozvíjení myšlenkového procesu se Věra Pokorná setkala přímo v Jeruzalémě a za dobu své praxe zjistila, že nemusí pomáhat jen mentálně znevýhodněným dětem. V únoru lektorovala devítihodinový kurz Feuersteinovy metody ve Vzdělávacím centru Turnov.

V čem spočívá Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování?

Tato metoda vznikla z potřeby. Feuerstein se po válce věnoval dětem, které přežily holocaust a které byly označené jako nevzdělavatelné, neuměly se soustředit. On si myslel, že to není možné, že nějaká cesta existuje a začal s nimi pracovat. Inspirován Piagetem (švýcarský vývojový psycholog - pozn. autora) pochopil, že děti potřebují rozvíjet mentální funkce. Nemůžeme dětem stále podsouvat informace, které si neumí přebrat. Feuersteinova metoda učí, jak informace zpracovávat, sám sobě zprostředkovat. Důležitý je proces osvojování poznatků, ne samotný výkon.

Ale tato metoda není jenom pro děti?

Zpočátku byla určená pouze dětem, následně imigrantům v Izraeli. Feuerstein zjistil, že metoda funguje i pro ostatní děti, které jsou mentálně v pořádku. Teď školíme jak rodiče dětí, tak manažery nebo seniory. Dokonce je tato metoda přínosná i třeba pro děti na gymnáziích, které jsou chytré, ale neumí si informace propojovat. Chápu, že když se řekne, že je to metoda pro všechny, zní to lacině. Ale opravdu každému tato metoda něco přinese.

Začne člověk po absolvování kurzu nahlížet věci jinak?

Je to neuvěřitelné, my tu teď v Turnově pracujeme tři dny a už vidím výsledky. Třídění informací, uspořádání… Metoda hodně rozvíjí řeč, pracujeme s pojmy, rozšiřujeme obsahy pojmů. To děti umí, když hodně čtou, ale když čtou málo, mají problém s porozuměním a s obsahem daného pojmu. Je to metoda, která učí vědomému myšlenkovému procesu, jak se naučit, aby jedinec rozuměl sám sobě, jak přemýšlí.

Tuto metodu vyučujete roky. Je něco, co vás osobně velmi překvapilo?

Jsou to především děti s Downovým syndromem, ty dělají veliké pokroky. Tyhle děti jsou schopné abstraktního myšlení, nemá smysl je vyučovat přes paměť a dril. Jedni rodiče pracují s dítětem s Downovým syndromem již od tří let a to dítě je ve škole bez asistenta, čte, píše.

Psycholožka Věra Pokorná je zakladatelkou centra COGITO, které nabízí a vyučuje zahraniční metody, jejichž cílem je inkluze dětí i dospělých s nejrůznějšími obtížemi v učení a chování do běžné společnosti, ale i mentální rozvoj bezproblémových lidí.

O inkluzi se vedla nedávno vášnivá debata díky výroku prezidenta Zemana. Jaký váš názor na tuto problematiku?

Jsem otřesena přístupem pana presidenta, který by postižené a jinak znevýhodněné děti izoloval. Jediné, co ho může omluvit, že s nimi osobně nežil, nepoznal je zblízka.

Vy jste tedy pro inkluzi těchto dětí?

Rozhodně jsem pro, avšak bojím se, že naše společnost na to není připravená. Musíme přijít na to, že inkluze je výchovná i pro děti bez znevýhodnění. Problém vidím v tom, že dvě generace žily odděleně - postižené děti byly v ústavech a nůžky se široce otevřely. Zdravá společnost se chová otevřeně k lidem na okraji společnosti. V České republice se stále musí postižená menšina přizpůsobovat nepostižené většině, a to není dobrý přístup.

Jakým způsobem tedy tuto situace zlepšit?

Je potřeba změnit hodně věcí. Přístup společnosti, připravenost učitelů. S dětmi, které mají nějaké problémy, by se mělo již rok před tím, než nastoupí školní docházku, pravidelně pracovat. Zároveň je třeba zlepšit atmosféru na školách, aby školy byly opravdu demokratické a otevřené všem bez rozdílů. Média by také měla poskytovat příklady správné inkluze, aby společnost viděla, že to funguje. Já jsem optimista a věřím, že ty modely ze zahraničí jednou přijdou.

Březen 2023
po
út
st
čt
so
ne
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Facebook Instagram
Kulturní centrum Turnov, s.r.o.