Vlastík 2016 aneb Domov je místo v srdci

Ve čtvrtek 5. a v pátek 6. května se v Masarykově ZŠ v Tatobitech konal devátý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2016. Letos se tu sešlo dvanáct týmů od Liberce po Mladou Boleslav. Je dobře, že si Vlastík vybudoval pevné místo v kulturním kalendáři spřátelených škol a ty se k nám rok co rok vracejí – a co víc – díky ohlasu přibývají i školy nové (letos to bylo Mnichovo Hradiště). A co že to ten Vlastík je?

Jen pro připomenutí – jedná se o soutěž čtyřčlenných týmů (jeden druhák, třeťák, čtvrťák a páťák), kdy po dva dny děti plní různé úkoly z prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mottem soutěže je Domov je místo v srdci, takže všechny úkoly směřují k poznání místa, ve kterém žijeme.

"První den po slavnostním zahájení, které se letos konalo v naší tělocvičně, na děti čekaly první drobné historické hry na rozhýbání. Zástupci jednotlivých ročníků postupně běhali po škole, kde byly rozmístěné kartičky s historickými pojmy a vedoucím týmů pak předávali informace k zadaným obdobím. Po první hře jsme se přesunuli do tříd a na všechny čekaly první a druhé protokoly – všeobecné testy z vlastivědy, prvouky, přírodovědy, ale třeba i z matematiky – vždyť Vlastík je chlapec komplexně zdatný. To už soutěžící ale opustily paní učitelky, pro které byla připravena vlastivědná vycházka po okolí s posezením v přírodě. Po obědě jsme pro děti připravili velkou čtyřhodinovou strategickou hru Drahé kamení. Všichni jsme se přesunuli na Slavku, kde jednotlivá družstva získávala kameny v podobě víček. Když všichni splnili zadané úkoly, přesunuli jsme se zpět ke škole. Na školní zahradě pak proběhlo závěrečné klání, kdy přinesené kameny mohli všichni vybrousit i mistra kamenáře. I když byla hra náročná, děti pracovaly s chutí a elánem a čtyři hodiny utekly jako voda J

 Po odpolední strategické hře přišla na řadu večeře a… klid na lůžku ještě ne. Pro všechny (včetně pedagogů) byla připravena vycházka po Tatobitech. Vydali jsme se od školy okolo Nerudova kříže k naší Tisícileté lípě. U lípy jsem dětem vyprávěl její pověst, vyzkoušeli jsme si, kolik dětí se do lípy vejde (celkem se tam vtěsnalo třicet dětíJ) a popovídali jsme si o jejím úspěchu, neboť naše lípa zvítězila v soutěži Strom roku 2015 a neztratila se ani v zahraniční konkurenci, protože na Evropském stromu roku 2016 jsme obsadili krásně druhé místo. Poté jsme se vydali ke kostelu svatého Vavřince podívat se na Kiliána a vše jsme zakončili v Dědinově zahradě, kde se nachází Hedvika. Kilián a Hedvika jsou odnože Tisícileté lípy vysazené v roce 2006. To už ale bylo půl deváté a všichni soutěžící, unaveni, ale plni zážitků, konečně padli na karimatky a zachumláni do spacáku se uložili ke spánku, aby načerpali síly na druhý soutěžní den.

Druhý den se děti dozvěděly průběžné výsledky a opět se vrhly do soutěžení. Čekala je třetí, závěrečná část protokolů a příprava na závěrečný úkol – divadelní představení jednotlivých týmů na téma Karel IV. a jeho současníci. Každý tým v předstihu dostal zadanou jednu osobnost z doby Karla IV. a měl za úkol připravit si tříminutový výstup, ve kterém musel danou osobnost co nejpřesněji představit, ale nesměl ji jmenovat. Ostatní týmy měly pak za úkol danou postavu poznat a zodpovědět otázku, která z vystoupení vyplynula. Všechna vystoupení byla nádherná a v průběhu jedné hodiny tu byl nejen Karel IV. coby dítě i císař, ale viděli jsme tu i jeho svatbu a byli jsme účastni stavby katedrály. Všechny školy úkol pojaly velice zodpovědně a jsem moc rád, že každé vystoupení končilo ohromným potleskem. Vlastík opět dokázal, že motto celé soutěže není jen fráze, ale že dochází i k jeho praktickému naplněníJ

Po obědě na všechny už čekalo jen slavnostní zakončení a oznámení výsledků. Celkové pořadí bylo následující – vítězem dvoudenního klání se letos stali Vlastíci z Liberce – Kaplického ulice, stříbrné skončiliy domácí Tatobity a bronzový byl tým z Mašova. Dále se poskládaly týmy z Mnichova Hradiště (jako nováčci si všichni vedli velmi dobře), Turnova – Skálovy ulice, Turnova – Žižkovy ulice, Mírové pod Kozákovem – Bělé, Železného Brodu, Dobrovice, Turnova – ulice 28. října, Velkých Hamrů a Koberov. Každý účastník obdržel pamětní medaili a glejt. Kromě toho díky vstřícnosti sponzorů (moc jim děkuji a velmi si jejich náklonnosti k celé akci vážíme) ještě každý účastník dostal tašku propagačních materiálů a nějakou tu drobnost a sladké překvapení.

Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže přispěli a velký dík tak patří zejména Obci Tatobity v čele s paní starostkou Lenkou Malou, paní Jolaně Mazánkové za pamětní medaile, Tomáši Kubíčkovi za poskytnutí nápojů pro děti a Potravinám Roman Vaněk za sladkou svačinku. Velký podíl na zdaru celé akce mají všichni pracovníci naší školy, neboť bez kuchyně, úklidu a pomoci by to určitě nešlo. Děkuji také agentuře Hobit za organizaci a paní Lence Roštejnské za dva dny, kdy pilně natáčela, aby pro všechny mohla udělat DVD záznam z Vlastíka 2016.

Všem ještě jednou děkuji a věřím, že za rok se opět všichni sejdeme tentokrát u desátého ročníku Vlastíka 2017."

- Mgr. Pavel Vaněk, ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity

Březen 2023
po
út
st
čt
so
ne
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Facebook Instagram
Kulturní centrum Turnov, s.r.o.