Partners market vyhlašuje grant ve výši 30 000 Kč

Společnost Partners market Turnov vyhlašuje v rámci jejích aktivit grant pro rok 2016 na podporu regionu, v němž působí. "Cílem Grantu je podpora neziskového sektoru v regionu Turnovska, konkrétně v oblasti práce s mládeží a dětmi. Účelem podpory je zajistit možnost kvalitního trávení volného času dětem všech sociálních skupin a předcházet tak negativním jevům jako jsou závislosti či kriminalita."

Žadatelé

Žadatelem o podporu v rámci Grantu může být nezisková nestátní organizace či skupina, která má sídlo, pobočku nebo vyvíjí významnou část svých aktivit v regionu Turnovska. Žadatelem může být organizace, která se zcela nebo z převážné většiny věnuje práci s dětmi a mládeží, respektive zajišťuje a organizuje volný čas dětí a mládeže a mimoškolní aktivity. Žadatelem mohou být například volnočasová centra, dětské organizace a kluby, mateřská centra školy a mateřské školky a obdobné. Grant tentokrát NENÍ určen pro podporu sportovních a tělovýchovných aktivit.
Grant není primárně určen pro vzdělávání, ale pro volný čas dětí a mládeže. Žadateli nemohou být obchodní společnosti. Za děti a mládež jsou pro účely Grantu považovány osoby od 0 do 18 let.
 
Forma podpory
 
Partners market Turnov poskytne žadateli, který bude vybrán dle pravidel tohoto Grantu,  nanční podporu formou daru nebo sponzoringu.
 
Oblast podpory:
Akce: nájem prostor pro konání akce, osvětlení, ozvučení, doprava, ceny do soutěží, pomůcky, ubytování pro účastníky v případě výjezdu dětí, vystoupení umělců, poplatky. Do žádosti nemohou být zahrnuty náklady na občerstvení, stravování, mzdy.
 
Výše podpory
 
V roce 2016 bude v Grantu rozděleno celkem 30 000 Kč.
Finanční limit pro žádosti organizací je maximálně 15 000 Kč (patnáct tisíc korun českých). Každá organizace může podat jednu žádost.
 
Více informací najdete zde
Březen 2023
po
út
st
čt
so
ne
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Facebook Instagram
Kulturní centrum Turnov, s.r.o.