O literatuře s Ladislavem Šerým

Kavárna KUS

Žádné představení není v programu.

vstupné

zdarma

Ladislav Šerý (1958) vystudoval češtinu a francouzštinu na Filosofické fakultě UK v Praze, dlouhá léta topil ve smíchovských činžácích, poté přednášel moderní francouzskou literaturu, přitom překládal Artauda, Bataille, Daumala, Queneaua, Camuse a jiné. Vydal pět opusů: První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem světlo a nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá dekolonizace a že i to umění je jeden velkej mýtus (1997), Laserová romance (2005), Laserová romance 2 (2008), Laserová romance 3 (2009) a Nikdy nebylo líp (2016). Za tuto pozoruhodnou variaci na slavnou undergroundovou knihu Jana Pelce A bude hůř…, která je bezohlednou analýzou pozdní doby polistopadové, na níž se už nedíváme očima lidí na okraji společnosti, nýbrž dětí revoluce, dnes již stárnoucích pražských intelektuálů, je aktuálně nominován na cenu Magnesia Litera.

2022 © KC Turnov, All Rights reserved