Maturitní ples Hotelnictví a cestovní ruch

KC Střelnice

Maturitní ples Hotelnictví a cestovní ruch
pátek, 1. 2. 2019 - 20.00 hod.

vstupné

200,-

vstupenky k dostání na OAHŠ (4CR a 4H)

K tanci a poslechu hraje kapela Futrál.

2019 © KC Turnov, All Rights reserved