Maturitní ples Hotelnictví a cestovní ruch

KC Střelnice

vstupné

200,-

vstupenky k dostání na OAHŠ (4CR a 4H)

K tanci a poslechu hraje kapela Futrál.

2021 © KC Turnov, All Rights reserved