Marie Iljašenko - O literatuře

Kavárna KUS

Žádné představení není v programu.

vstupné

zdarma

Marie Iljašenko, „dívka mnoha světů“, jak ji na Festivalu spisovatelů Praha 2016 nazval Petr Vizina, se narodila v roce 1983 v Kyjevě v rodině s českými a polskými kořeny, vyrůstala však v Polici nad Metují. Vystudovala rusistiku a komparatistiku a překládá z ruštiny, polštiny a ukrajinštiny. Příležitostně publikuje eseje a recenze v čtrnáctideníku A2 a slovenském Romboidu.
Její básnická sbírka Osip míří na jih představuje vyzrálý debut, o čemž svědčí nominace na cenu DILIA Litera pro objev roku.

2022 © KC Turnov, All Rights reserved