Kateřina Šmídová: Na Dunaji po stopách Vikingů a Římanů

(Cestovatelský klub 2019/2020)

Kino Sféra

středa, 22. 4. 2020 - 18.00 hod.

vstupné

90,-

Délka rezervace 30 dní.

Konec rezervace 15 minut před začátkem představení.

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY SE NEVRACEJÍ ANI NEVYMĚŇUJÍ!


Vyprávění o jedné velmi netradiční lodní výpravě z Komárna do Suliny na pobřeží Černého moře včetně vyveslování 80 km proti proudu do vesnice Mahmudie.

"Loď, na které jsme pluli, se jmenovala Huck. Jedná se o otevřenou šestiveslici jen s malým podpalubím, bez motoru. Kromě vesel je Huck vybaven ještě šest metrů vysokým stěžněm, malou kosatkou a hlavní plachtou bez ráhna. Vzhledem k délce trasy a její časové náročnosti byla celá plavba rozplánována na tři roky. Přímo na vodě jsme strávili 50 dní a upluli 1898 km. Spali a vařili jsme si na lodi. Propluli jsme 6 státy, 2 hlavními městy, soutěskou Železná vrata i deltou Dunaje."


Více o abonentních řadách naleznete v ABONENTNÍM KATALOGU:


 

2020 © KC Turnov, All Rights reserved