Kámen a šperk v Českém ráji

Náměstí Českého ráje Turnov

Žádné představení není v programu.

Město Turnov má svou řemeslnou a uměleckou tradici v broušení drahých kamenů a zpracování šperků. A právě tuto tradici přibližuje svým návštěvníkům akce "Kámen a šperk v Turnově". 

Seznamte se s výjimečnou tradicí českého šperkařství a kamenářství. Každoročně máte možnost zúčastnit se zajímavého cyklu akcí „Kámen a šperk v Českém ráji“, pořádaného během prvních tří prázdninových týdnů.

Od roku 2005 je tento cyklus pravidelně zahajován akcí „Kámen a šperk v Turnově“ s dobovým tržištěm a bohatým kulturním programem na náměstí Českého ráje v Turnově. Setkáte se zde s ukázkami broušení drahých kamenů, výrobou šperků, můžete si narýžovat pravé české granátky, ale také třeba zhlédnout rytířská klání nebo se zúčastnit jedné z řady soutěží. Akce je navíc vždy inspirována určitou historickou dobou nebo událostí Turnovska a tak se zde třeba setkáte s Albrechtem z Valdštejna nebo Johankou z Krajku. V době konání akce můžete také v Návštěvnickém centru galerie Granát vidět výrobu granátového šperku.

PROGRAM:

Náměstí Českého ráje Turnov

 9:30 - slavnostní zahájení
10:00 - Adina Atlas a Peprmintová Slunce- rytmicky popová hudba
12:00 - koncert skupiny Waldovy Matušky
14:00 - HB Trio - elektricko kytarový blues
14:00 - 17:00- volný přístup do kostela Narození Panny Marie, kostela sv. Františka a kostela sv. Mikuláše
16:00 -  Jazz Kvintet Pepy Uchytila
17:30 - Banda Bricadeira - brazilská hudba
20:00 - Funk Corporation - koncert turnovské kapely
22:00 - Jak dostat tatínka do polepšovny - promítání v letním kině

Po celý den ukázky zpracování drahých kamenů a výroby šperků, tržiště a rýžování českých granátků.

Návštěvníci se mohou těšit na vláček s průvodcem, který bude během akce projíždět po zajímavých místech spojených s tradicí kamene a šperku v Turnově.

Synagoga Turnov

18:00 - koncert českého rodáka žijícího v Izraeli „Pavel Koren a jeho harmonika“

Muzeum Českého ráje v Turnově

9:00 – 17:00 - videoprojekce filmů o zpracování drahých kamenů
9:00 - 17:00 - výstava „300 let zpracování drahých kamenů v Turnově“  (4. 6. – 20. 9.), expozice mineralogie, granátového šperku a Klenotnice. Broušení drahých kamenů v interiéru výstavy – ukázky brusičského řemesla.
11:00, 14:00 - komentované prohlídky výstavy „300 let zpracování drahých kamenů v Turnově“(RNDr. Tomáš Řídkošil)                             

Kamenářský dům

10:00 – 17:00 - řemeslnická dílna pro veřejnost – řezání a broušení drahých kamenů pod dohledem profesionála

Zákaznické centrum - Galerie Granát

9:00 – 17:00 - ukázky zpracování českého granátu a výroby šperků, možnost nákupu šperků a skla s českými granáty

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola

9:00 – 16:00 - prohlídka školy s průvodcem, výstava prací žáků školy                                

BBart, Žižkova ul.
11:00 – 18:00 - „Zlaté ručičky Českého ráje“ –  výstava řemesel a prací žáků SUPŠ a dalších umělců a výrobců z Českého ráje (výstava potrvá do 31. 8.)    

V budově obecního úřadu v Lestkově probíhá výstava drahých kamenů a minerálů Mineral klubu Kozákov, (denně od 9:00 -17:00, 5. 7. – 29. 8.)

Záštitu převzal Liberecký kraj (logo LBC kraje), Pořádá Město Turnov, kulturní program zajišťuje Kulturní centrum Turnov

Partneři:
Město Turnov, muzeum, KCT, DUV Granát, TPCR, Preciosa Ornela, a.s.
 

2022 © KC Turnov, All Rights reserved