Irvin Venyš – Moving Clarinet

Městské divadlo Turnov

Žádné představení není v programu.

vstupné

v předprodeji 100,-

na místě 120,-

TURNOVSKÝ HUDEBNÍ VEČER

Irvin Venyš je právem řazen k nejvýraznějším klarinetistům mladé generace. Je držitelem mnoha ocenění ze světových soutěží - Pražské jaro, Pacem in Terris Bayreuth, Paříž atd.  Absolvoval Kon-zervatoř  Brno ve třídě B. Winklera. Na HAMU v Praze absolvoval ve třídě Jiřího Hlaváče a Vlasti-mila Mareše, nyní zde působí jako pedagog. Své vzdělání doplnil roční stáží na Conservatoir Supé-rieur de Musique et de Danse v Paříži v prestižní třídě Michela Arrignona. Vystupoval na  pódiích celé řady zemí - Japonsko, Německo, Francie atd. Pozoruhodný je rozsah jeho hudebních aktivit, od klasického klarinetového repertoáru přes extrémně náročné skladby 20. a 21. století až po folklór. Spolupracuje s předními světovými sólisty a dirigenty, jakými jsou Heinz-Jörg Schellenberger, Ra-dovan Vlatkovič, Libor Pešek ad. Pořídil také řadu nahrávek pro Český rozhlas, Českou televizi, Mitteldeutsch Rundfunk, ORF ad.
Program Moving Clarinet s klavírním doprovodem Martina Kasíka obsahuje skladby B. Martinů, J. Brahmse a J. Páleníčka.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - V případě, že chcete uplatnit předprodejovou cenu vstupenek, je NUTNÉ vyzvednout lístky v předprodeji (recepce KC). Pokud zarezervované lístky zakoupíte až na příslušné pokladně v den konání akce, není možno uplatnit cenu předprodejovou! Rezervace "na místě" slouží pouze k rezervaci vstupenek (míst), nikoli k zajištění předprodejové (nižší) ceny vstupného. 
Zakoupené vstupenky se nevracejí, ani nevyměňují. Objednané vstupenky vyzvedávejte na pokladně nejdéle 15 minut před začátkem představení. Děkujeme za pochopení.

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI OD 1. PROSINCE 2016.

 

2022 © KC Turnov, All Rights reserved