Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov

Synagoga Turnov

Festival Dvořákův Turnov a Sychrov je každoroční připomínkou pobytu velkého skladatele v Českém ráji. Letos se chystá již 61. ročník, který opět v původním duchu pořádá Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov.

Myšlenku pořádat hudební slavnosti se povedlo realizovat Pěveckému sboru Antonín Dvořák, dřívějšímu Zpěváckému spolku, k 110. výročí narození významného českého skladatele. V té době byla na Sychrově zasazena také jeho pamětní deska. V dalších letech se na sychrovském i turnovském jevišti vystřídaly opery, včetně hostů z Národního divadla v Praze a vystoupení České filharmonie. Byly provedeny velké kantáty i komornější díla v podání vynikajících umělců.

Interpretační dílny mladých hudebníků
V roce 2000 oživili pořadatelé festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov myšlenkou pořádat interpretační hudební dílnu mladých. Hlavní ideou bylo uspořádat setkání, která by se jinak pravděpodobně neuskutečnila. Hudebních dílen a workshopů je sice v České republice mnoho, ale jen nepatrná skupina mladých začínajících muzikantů má možnost tyto dílny či kurzy, zpravidla určené konzervatoristům, profesionálům či pokročilejším amatérům, navštěvovat a zažít tak možnost přímého setkání s významnými interprety. Cílem byla organizace dílen pro „nadšené obyčejné zuškové děti“, aby i ony měly možnost zažít výuku, interpretaci a umění „jinak“.

pátek 17. června

19:30 – Synagoga Turnov
Houslový recitál Leoše Čepického a Anny Hlavenkové

Leoš Čepický

Absolvent Kozervatoře v Pardubicích v roce 1985 ve třídě prof. Ivana Štrause. Na Hudební fakultě AMU v Praze studoval housle u prof. Jiřího Nováka a komorní hru ve třídě prof. Antonína Kohouta. Již během studia na HAMU se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. Účastnil se také interpretačních kursů u prof. Igora Bezrodného v německém Výmaru.

Mimo svoji kvartetní činnost často vystupuje na sólových recitálech i ve spolupráci s prestižními orchestry doma i v zahraničí. Na dvou koncertech festivalu Smetanova Litomyšl provedl v roce 2000 u příležitosti 250. výročí úmrtí J. S. Bacha všechny jeho Sonáty a Partity pro sólové housle. V roce 2002 pak natočil Bachovský komplet na sólové CD. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991.

Pak již následovala četná evropská turné do klasických zemí komorní hudby, ale také do zámoří. Wihanovo kvarteto natočilo pro mnohé české nahrávací společnosti více než 25 titulů na CD. Na konci  roku 2005 dokončilo nahrávku kompletního kvartetního díla Ludwiga van Beethovena.

Anna Hlavenková
Sopranistka Anna Hlavenková zahájila svoji pěveckou kariéru v Brixiho komorním sboru Teplice. Ještě během studií na teplické konzervatoři se pro svůj lyrický soprán a stylově čistou interpretaci stala vyhledávanou sólistkou mnoha souborů zaměřených na autentickou interpretaci hudby starších slohových období (Musica Antiqua Praha, Musica Florea, Ad Vocem, Capella Regia Musicalis, Collegium Marianum, La Vinciolina a dalších). Je zakládající členkou souboru Verba Chordis.

Jako sólistka vystupovala na řadě evropských hudebních festivalů (Festival van Vlaanderen Brugge, Festival d'Ambronay, Pražské jaro, Göttingen Händel-Festspiele a dalších). Spolupracuje s rozhlasem a televizí, nahrála několik desítek CD.

PLAKÁT DTAS 2016
 

2020 © KC Turnov, All Rights reserved