DPS CARMINA a hosté

Městské divadlo Turnov

Žádné představení není v programu.

vstupné

předprodej 100,-

na místě 120,-

Dětský pěvecký sbor Carmina při ZUŠ v Turnově byl založen roku 1992 z dětí 1. a 2. tříd základních škol.

Dnešní třicetičlenná Carmina, kdysi téměř výhradně dívčí, má též skupinku chlapců, což umožňuje zpívat i smíšený repertoár. Sbor má své pevné místo mezi kulturními aktivitami města. Pravidelně vystupuje v Turnově a okolí a účastní se různých soutěží a festivalů. V minulosti Carmina podnikla úspěšné zájezdy do Maďarska a Francie, jako reprezentant turnovské kultury vystoupila také v Polsku a Německu v partnerských městech Jawor a Niesky. Tradičně každoročně vystupuje v čase adventu také v Praze v Betlémské kapli na benefičním koncertu, kde výtěžek putuje do Motolské nemocnice na Kliniku dětské hematologie a onkologie.

Sbormistryní Carminy byla od jejího založení Ladislava Grundová, v letech 2007–2009 ve spolupráci s Danielem Balatkou. V roce 2009 převzal řízení sboru Martin Hybler. Současný repertoár Carminy je rozmanitý. Vedle hudby klasické jsou v něm zastoupeny lidové písně české, moravské i cizí, a samozřejmě hudba populární, například spirituály, ale i písně z muzikálů či oper. Důraz je kladen na pestrost a vzájemný kontrast nejrůznějších stylů. V roce 2011 natočila Carmina své první profilové CD – Na vlnách Carminy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - V případě, že chcete uplatnit předprodejovou cenu vstupenek, je NUTNÉ vyzvednout lístky v předprodeji (recepce KC, Informace na náměstí). Pokud zarezervované lístky zakoupíte až na příslušné pokladně v den konání akce, není možno uplatnit cenu předprodejovou! Rezervace "na místě" slouží pouze k rezervaci vstupenek (míst), nikoli k zajištění předprodejové (nižší) ceny vstupného. 
 
Zakoupené vstupenky se nevracejí, ani nevyměňují. Objednané vstupenky vyzvedávejte na pokladně nejdéle 15 minut před začátkem představení. Děkujeme za pochopení.


 

2022 © KC Turnov, All Rights reserved