covid

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V RÁMCI COVID-19

Vážení diváci,

prosíme vás o dodržování mimořádných opatření vydaných vládou České republiky.

Na akci přijďte s předstihem, aby vás naši uvaděči stihli „odbavit“. Ke kontrole u vstupu si připravte potvrzení o bezinfekčnosti.

Divák může být do prostor Městského divadla Turnov nebo KC Střelnice (včetně kina Sféra) od pondělí 22. listopadu 2021 vpuštěn pouze tehdy, pokud se prokáže splněním jedné z následujících podmínek:

  • má alespoň 14 dnů od ukončení očkování, které může doložit oficiálním potvrzením
  • má laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší 180 dní
  • v posledních 72 hodinách absolvoval RT/PCR test s negativním výsledkem a jedná se o osobu
    - ve věku od 12 do 18 let
    - se započatým očkováním
    - která předloží záznam z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) obsahující výslovně uvedené informace o tom, že se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit


Děti do 12 let věku se nemusí nijak prokazovat, jejich doprovod však ano.

Do našich prostor vstupujte pouze s nasazeným respirátorem nebo nanorouškou, dýchací cesty je třeba mít zakryté po celou dobu představení. V době konzumace lze ochranu dýchacích cest sejmout. Pokud si roušku nebo respirátor zapomenete, je možné je zakoupit na pokladně.

Vždy dodržujte rozestupy.

Používejte dezinfekci rukou.

Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte, prosíme, ohleduplní a zůstaňte raději doma.

Chápeme, že tato opatření snižují váš divácký komfort, v rámci kontrol vás i přesto prosíme o trpělivost a shovívavost. Rozumíme, že ne všem se tyto podmínky musejí zamlouvat, ale jedná se o nařízení vlády ČR a my se jimi musíme řídit. Pokud tedy již dopředu víte, že nejste schopni některá z opatření splnit nebo akceptovat, opět prosíme, zůstaňte raději doma. Ušetříte tak čas i nepříjemnosti nejen sobě a nám, ale i ostatním divákům.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše Kulturní centrum Turnov

2022 © KC Turnov, All Rights reserved