Turnovské muzeum otevírá expozici Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa

6.9.2019

sobota 7. září 2019 ve 14 hodin


Po několika letech spojených s přípravou a čtyřech letech vlastní realizace, tj. demolicí galerie, výstavbou nové budovy, řešením interiéru a instalací exponátů, monitorů, dataprojektorů a další audiovizuální techniky, celou řadou jednání a papírování, se dostavil dlouho očekávaný výsledek. Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa je hotova a její slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 7. září ve 14 hodin v atriu muzea za účasti vedení Libereckého kraje, zástupců města Bad Schandau, partnera projektu, města Turnov a dalších významných hostů. 

Realizací nové expozice se Muzeum Českého ráje pro některé z nás stalo místem splněných přání a jednoho z velkých snů. Ten se sice v průběhu realizace někdy měnil v noční můru a nejen mně, ale všem, kteří se na realizaci podíleli, přinesl mnoho bezesných nocí. Ale tak už to s naplňováním snů bývá. O tom vědí své ti, kteří podobné sny a přání mají a kteří se hlavně nevzdávají. Jsou urputní tak, že přidělávají lidem ve svém okolí vrásky a šediny, ale na druhou stranu, tím, že to nevzdají, činí sobě a hlavně jiným radost. A já doufám a taky si moc přeji, aby radost z otevření nové expozice, kterou turnovské muzeum splácí dluh jednomu z největších fenoménů Českého ráje, návštěvníci, kteří k nám zavítají, sdíleli s námi.

Realizace expozice Horolezectví, která je prozatím největším a nejsložitějším projektem v historii Muzea Českého ráje, a to jak svou velikostí, tak rozsahem prací, významně doplní stálou nabídku pro návštěvníky. Ti se mohou těšit nejen na moderně a netradičně koncipované interiéry původní galerie muzea, ale i na nové odpočinkové zóny v atriu muzea, které postupně naplní doprovodné programy pro děti i pro dospělé, pro horolezce, pamětníky i pro ty, kteří se o tento sport jenom zajímají. Nosným prvkem nové atraktivní části muzea, která je nejen svým námětem, ale i architektonickým řešením v rámci České republiky jedinečná, je geometrická polygonní struktura, která vytváří analogii skalního města, ale zároveň plně respektuje původní umístění velkoplošné malby Mikoláše Alše Bitva pod Hrubou Skálou. Návštěvník tak v bezprostřední blízkosti tohoto obrazu pomyslně stoupá stylizovanou krajinou a kromě její struktury vnímá pomocí textů, fotografií, exponátů a audiovizuálních efektů důležitá sdělení a příběhy. Tímto řešením se autorům projektu podařilo nejen maximálně využít daný prostor, ale zároveň vytvořit novou platformu pro muzejní edukaci a zábavu, jejíž obsahová náplň zcela přirozeně vychází z významné tradice našeho regionu. Chcete-li se tedy o horolezectví v Českém ráji dozvědět více, chcete-li se projít po naší via ferratě, přijďte. Těšíme se na vás.

- Vladimíra Jakouběová


Nová expozice muzea Z Českého ráje na vrcholy světa byla realizována za významné podpory Libereckého kraje v rámci projektu Pro horolezce neexistují hranice, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. 

Muzeum Českého ráje v Turnově – Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa

Partneři: Liberecký kraj, město Bad Schandau
Autor ideového záměru projektu: PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka
Scénář expozice: Mgr. Alžběta Kulíšková a Mgr. David Marek
Architektonické řešení a řízení realizace: Ateliér Hipposdesign, Praha a Ing. Zdeněk Sláma
Inženýring a prováděcí dokumentace: PROFES PROJEKT spol. s. r. o.
Generální dodavatel stavby: TERMIL s.r.o.
Realizace interiéru: M PLUS, spol. s r. o.
Grafické řešení: Jakub Turek
Odborná konzultace: Vladimír Procházka, Tomáš Flanderka, MUDr. Zdeněk Konrád
Poděkování: Helena Heckelová, Jan Obročník, Jan Krňák, RNDr. Zdeněk Strnad, Karel Vitoušek, doc. Ing. Jiří Novák, CSc., Ing. Drahoš Macháň, PhDr. Boris Hlaváček, Jiří Čihulka, Josef Rakoncaj, Český horolezecký svaz
 

2022 © KC Turnov, All Rights reserved