Nebuď blbá! dnes večer v Městském divadle

19.9.2017

Parlament mládeže města Turnova připravil pro své vrstevníky osvětovou kampaň o chování ve virtuálním prostředí. Na jednom z jarních zasedání Parlamentu mládeže města Turnova jsme se dozvěděli o kauze z turnovských základních škol. Dvanáctileté dívky zveřejnily na sociálních sítích své odhalené fotografie. Na tuto zprávu Parlament reagoval rychlou osvětovou kampaní cílenou nejen na mládež, ale i na širokou veřejnost.

Akce s názvem Nebuď blbá! se rozjela už 20. června 2017, kdy mělo v Městském divadle premiéru stejnojmenné představení o třech „puberťácích“ a lákadlech, která na ně v dnešním světě číhají. Podlehnou? Divadlo zpracovalo a předvedlo trio „Trouhelník“ s Vladimírem Hladíkem, metodikem prevence Městské policie Turnov, za hudebního doprovodu Martina Hyblera.

V průběhu měsíce září budou do divadla pozvány turnovské základní a střední školy a také veřejnost.

Představení pro veřejnost se uskuteční právě dnes v Městskékm divadle od 18.30 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Součástí kampaně jsou i výlepy plakátů upozorňující na opatrnost na internetu.

Celou kampaň podporují:
Město Turnov, Zdravé město Turnov a místní Agenda 21, Informační centrum pro mládež Turnov, Městská policie Turnov, Kulturní centrum Turnov a Tiskárna Apromotion, ze škol pak ZŠ Žižkova, ZŠ 28. října, SUPŠ a VOŠ Turnov a Gymnázium Turnov

2022 © KC Turnov, All Rights reserved